Δημητρα Κληρονομου

Oil Paintings

Determination

Oil on canvas 60X100 Η Γυναίκα και η απόφαση Λάδι σε Μουσαμά 60Χ100

Searching for her soul

Oil on canvas 60X100 Η Γυναίκα και η αναζήτηση Λάδι σε Μουσαμά 60Χ100

''The Child And The Sin''

Oil on canvas ''το παιδί κι αμαρτία''

40X60cm

''Lady In Light''

Oil on Canvas 60X100 ''Η Γυναίκα και το φως'' Λάδι σε Μουσαμά 60Χ100

''Loneliness''

Oil on canvas 50X70 X 2 pieces Η Γυναίκα και η μοναξιά 50Χ70 Χ 2 κομμάτια

Women

Oil on canvas 40X50 Γυναίκες Λαδι σε Μoυσαμά 40Χ50

It travels

It travels, frees itself, dominates its imprisonment
Cuts the barbed wire
Ti makes sure of its course
It travels and dreams, to offer this world
Music, touch, love, water, freedom
Without  possession, comfortable in the light.

The Stealing Beauty

Oil on canvas 50X100 Η Γυναίκα και η ομορφιά Λάδι σε Μουσαμά 50Χ100

silent water

oil on canvas 100X70

Τhe woman and the soul

oil on canvas 60X110 Λάδι σε μουσαμά 60Χ110 Το Σώμα και η Ψυχή

freedom

oil on canvas 100X60

το παιχνίδι

Λάδι σε καμβά
Oill on canvas

21st centuary

oil on canvas 100X60

Υπομονή

Fine art
Oill on canvas

παιδί

παιδί

70Χ100cm

Ο έρωτας και η ψυχή

Oill on canvas
Λάδι σε μουσαμά

αναφορα

 αναφορα

90X70cm

the well

the well

The last god

the last god

70X100cm

"Looking away''

''Looking away'' Mixed media on canvas